Tips

Håranalys / mananalys

Sedan 2007 har jag en gång om året skickat man till Cecilia Oscarsson i Karlstad. Vi har vårt årliga samtal :) 

Dra 15 hårstrå ifrån manen. Lägg dem i hushållspapper och skriv en lapp med ditt namn, telefonnr samt hästens ras, ålder och kön.
Posta det till:
Cecilia Oscarsson, Samstorp 406, 655 93 Karlstad.

Du sms:ar till henne för att boka dag och tid för samtal.
Under tiden skriver du allt hon säger och kan ställa frågor, du får inga papper utan skriver själv.
Sms:a 0709-18 80 00 / Cecilia Oscarsson

Anhörig Alzheimer

"Ventesorg" så kallar man det i Danmark - det blir hela tiden sämre och sämre. Ibland långsamt och ibland fort...
Det märkliga är att trots diagnosen så är man ändå myndig och andra får inte göra saker eller ta beslut över ens huvud, även om man inte kommer ihåg. Märkligt!

Demensteamet var fantastiskt och hjälpte oss första stunden, men sedan efter hon hamnat på äldreboende så finns det inte mycket stöttning utan egna samtal med boende och personal.
Har gjort min egen checklista, kanske hjälper det någon? 

X

xxx